<<<  zpět na úvod

 

 

Předkládám úzký výběr svých prací (kresebných i básnických), které byly publikovány knižně,
časopisecky, ve výtvarných katalozích a na webech.

 

 

 

R O Z H O V O R Y

Kruh je dokonale zaoblený (ale neuzavřený)... (srpen 2015)   >>>
Adolescent se oddává umění slova a obrazu; pro Portál české literatury (květen 2014)   >>>
Beatnici jsou příliš ukecaní; pro Protisedi.cz (září 2012)   >>>
K projektu Líšeňský profil (srpen 2010)   >>>
Pro Colourplanet.cz (listopad 2009)   >>>
   

P U B L I K O V Á N Í 

Má vlast je bledá, plastová; O volbách 2017   >>>
Video: Nedělní chvilka poezie, 2017   >>>
Deník Referendum - Jiří Kuběna 31. května 1936 – 10. srpna 2017   >>>
Tvar č. 13/2017   >>>
Nedělní chvilka poezie, 2017   >>>
Tvar č. 3/2017   >>>
Za hranicí ticha - internetová antologie současné poezie (Slovensko) 2015   >>>
Artikl č. 1/2015   >>>
Tvar č. 14/2009   >>>
Weles 32-33/2008   >>>
Prostor Zlín 4/2007   >>>
Krásný vrch - almanach šumperských básníků, 2007   >>>
Almanach HLEDÁNÍ č.35, 2007   >>>
Verše z autorské soutěže Seifertovy Kralupy 2007   >>>
      

P Ř E K L A D Y 

Egy kőrissel, překlad Csehy Zoltán, Müüt (kulturní časopis), Maďarsko, 2014   >>>
Mától fogva csak szépséges kottákat írunk (elégiák), překlad C.Zoltán, Tiszatáj (lit.časopis), Maďarsko, 2014   >>>
A közös láb hideg nyomai, překlad Csehy Zoltán, Irodalmi szemle (literární časopis), Maďarsko, 2013   >>>
Suchoziemcomm nie do twarzy z reliefem, překlad Jaroslaw Pastuszak, Polsko, 2010   >>>
MORA BI SPET PRITI - Evropská antologie současné poezie, překlad Taťjana Jamnik, Slovinsko, 2010   >>>
120 dnů Sodomy - antologie současné LGBT-literatury, překlad Krystyna Kuznietsová,Ukrajina, 2010   >>>
      

V Ý T V A R N É   K A T A L O G Y   A   Č A S O P I S Y

WELES 50 - Literární revue; Aleš Kauer: 50 kreseb pro sníh, říjen 2012   >>>
PROSTOR ZLÍN 3/2011, Svrchovaně zaplněný prostor, září 2011   >>>
Katalog z akce Kateřiny Šedé LÍŠEŇSKÝ PROFIL, 2011   >>>
NAROBE - Slovinský časopis kulturní sebeobrany, Ljubljana, Slovinsko, květen 2011   >>>
WORLD GALLERY OF ART ON PAPER - DRAWINGS 2010, Skopje, Macedonia   >>>
EVOLUTION, 2010   >>>
PAINt, 2009   >>>
Galerie Jiřího Jílka, 2007   >>>
V. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2006   >>>
      

 www.kauer.cz

© ZděS 2007 - 2012