Aleš Kauer

Reliéf Atlantiku nesluší suchozemcům

2007, básnická sbírka (elegie) - výbor vyšel v Knize Zlín pod názvem Dynamika s Harmonickou opojností

obálka knížky

...jeho členění a formální stránka je evidentně promyšlená. Jednotlivé fragmenty se skládají v celek: například milostná báseň (Plaché oči při milování) jako by znovu a znovu nabírala dech, jeho texty tak mají jakýsi implicitní dialogický charakter, či při nejmenším působí značně naléhavě...

Marta Ljubková

...odmítá pouhou jevovost věcí – objektu, tíhne k podstatě, chce okusit plnost. Pak nelze být neupřímný, mluva je „jadřincem nitra“, ale „čekání na melodii“ se v čase proměňuje v prodlevy, „umíněné směrodatné/ rozcestníky“ jsou matoucí a čistý hlas se stane zajíkavý, vyslovuje jen zlomky pocitů, náhledů i myšlenek. Tušený vnitřní řád, energetické spění k celosti ukončí konstatováním „zbyla už jen kresba/ suchý dotek papíru/ vložený do lahve/ pro divoké útesy“. Zdá se, že inspirující vztah jakoby předjímal konec a zanechal svůj obtisk, stvořil torzo.

Petr M. Vosáhlo

náhled knížky 1 náhled knížky 2 náhled knížky 3

ukázka byla publikována v literárním revue Prostor Zlín 4/2007

Grafická úprava a ilustrace Aleš Kauer, Technická realizace Zdeněk Stejskal, Sazba písmem Book Antiqua, Svazek 1, 2007, ISBN 978-80-239-8244-2