Pavel Petr

Aldebaran

2009, básnická sbírka

obálka knížky

Pavel Petr v polovině 90. let byl blízkým spolupracovníkem nakladatelství Votobia, revue Box, v letech 1995-1997 redaktorem časopisu Host. V roce 1992 nastoupil do Krajské galerie ve Zlíně na provozní oddělení, kde pracuje dosud. Rovněž je redaktorem revue Prostor Zlín. Vydal řadu básnických knih. Je zastoupen v mnoha českých a zahraničních antologií poezie. Jeho verše byly přeloženy do francouzského, ruského, německého, polského, slovinského, italského a portugalského jazyka. Sporadicky vystavuje vlastní malby a kresby - naposledy v Galerii Jiřího Jílka v Šumperku.

Knížka Aldebaran vychází k dvacetinám jeho literární tvorby.

náhled knížky 1 náhled knížky 2 náhled knížky 3

***

Vidíme stejné věci.
Já neporušenost tvé siluety.
Uprostřed promítání.
Ztrácím se v titulcích.
Lustry zlaté.
Mezi tím se pohybuje dorostenec Laro.
Mezi stovkou skulptur.
Bytosti jako jsou sochy archaické.
Se svými manipulačními poplatky.
V jednoznačném prostoru.
A všemu já uvěřím.
I tomu, že jsi Peršan.

***

Vediamo le stesse cose.
L'integrità della tua silhouette.
Nel corso della proiezione.
Mi sto perdendo tra i sottotitoli.
Lampadari dorati.
In mezzo si sta muovendo under diciotto Laro.
Tra un centinaio di sculture.
Gli esseri fatti a modo di statue arcaiche.
Con i loro ticket.
Nello spazio univoco.
E io crederò a tutto.
Persino che sei un Persiano.

Do italštiny přeložil Zdeněk Frýbort

***

Ozdobný papír.
Chudého šlechtice.
Píšu ti z vesnice.
Na rtech mám růži.
Je to ovšem tak vážné.
Jako je Japonec.
Když dělá si harakiri.
Jsem král a jsem panic.
Pro tento rok snad pouze.
Stojíš nad propastí.
Lehce se zakloň.

***

Carta ornamentale.
Dell'aristocratico povero.
Ti scrivo dal paese.
Sulle labbra tengo la rosa.
È una cosa tanto seria, però.
Quanto un Giapponese.
Mentre sta compiendo hara-kiri.
Sono il re e sono un ragazzo intatto.
Forse solo per quest'anno.
Ti trovi sopra un abisso.
Inchinati un po' indietro.

Do italštiny přeložil Zdeněk Frýbort

***

Vzpomeň si.
Kdybych tě měl ztratit.
Jak by odcházel.
Výrazný dřevoryt.
Lehký akvarel.
Jako blíženci.
Všechno cítit spolu.
Vlečné čluny.
Jednotlivou hvězdu.
Aldebarana.

***

Lembra-te.
Se deveria perder-te.
Como ele partiria.
Uma xilogravura expressiva.
Uma aguarela leve.
Como os gémeos.
Sentir tudo juntos.
Os rebocadores.
A uma estrela singular.
A Aldebara.

Do italštiny přeložila Pavla Lidmilová

Do portugalštiny přeložila Pavla Lidmilová, Do italštiny přeložil Zdeněk Frýbort, Poděkování za pomoc při vydání Janě Vicencové, Fotografie - Pavel Petr, Archea Korinthos - Apollónův chrám, Řecko (snímek z roku 1990), K vydání připravil a graficky upravil Aleš Kauer, Technická realizace Zdeněk Stejskal, Sazba písmem Lido STF, Svazek 2, 2009, ISBN 978-80-254-3515-1