Glamour; květnová výstava pro Kateřinu

2012, katalog

obálka knížky

Milostná a erotická poezie nebo výtvarno mají v českém prostředí dlouhou tradici. Již na počátku 20. let minulého století byla pro nastupující uměleckou generaci, sdruženou v rámci Devětsilu, sexuální tématika velmi důležitá pro rozvíjení dalších uměleckých směrů, zejména surrealismu (a jeho freudovského „libida“), v jehož definici je erotika, sex i upřímnost přímo obsažena. Platformu pro uskutečňování vlastních „snů“ našel Jindřich Štýrský v prvním čísle své Erotické revue, jejíž přijetí a obliba samotné tvůrce vyděsila natolik, že řada přispívajících redaktorů se později od svého počinu distancovala: „Štýrský dodával zájemcům fotografické snímky blízké vyslovené pornografii, ale budiž konstatováno, že jejich kmenovými odběrateli byli především strážci společenské mravnosti - páteři a četníci. Ještě dnes ho vidím, jak upřímně se nad jejich seznamem se mnou smál.“ 1 Pozdější Edice 69 byla koncipována jako bibliofilský soukromý tisk, vydávaný v nákladu zhruba 200 výtisků, který „nesměl býti veřejně prodáván, ani vyložen, ani půjčován, ani jinak rozšiřován nebo zařazen do veřejných knihoven“. 2

Do Erotické revue přispívali Toyen, František Halas, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Otokar Březina, Adolf Hoffmeister, Jaroslav Vrchlický, Jiří Voskovec, Jan Werich a řada dalších. Ze zahraničních autorů bylo možné číst otevřená erotická vyznání Arthura Rimbauda, Charlese Baudelaira, Paula Verlaina či ukázky z prózy André Bretona a Louise Aragona.

Odhlédneme-li, zjistíme, že současnost ona témata milostná a erotická zprofanovala a zploštila do oplzlých a křiklavých domén reklam a všudypřítomné televizní a rozhlasové demence. Rád bych tedy tímto romantickým gestem navrátil milostnou a erotickou poezii (a to i ve výtvarné podobě) tam, kam přirozeně patří, tedy k jaru, k měsíci květnu, k máji, a třebaže to zní jako výplod snílka, nechal jsem vykvést slova z úst těch, kteří na to mají výsostné právo – tedy z úst současných básníků!

Aleš Kauer, duben 2012

1 Citace Karla Srpa

2 Citace dle Erotická revue III

náhled knížky 1 náhled knížky 2 náhled knížky 3 náhled knížky 4

kresba, grafická úprava, sazba a výroba Aleš Kauer, vysázeno písmem střešovické písmolijny - Antique Ancienne, vydáno nákladem 20 ks, Jihlava 2012