Aleš Kauer

Klukoviny
aneb Jak je důležité míti Filipa

2015, katalog k výstavě, vyprodáno

obálka knížky

domýšlím který z rozcestníků
(tak umíněně směrodatných)
popře další cíl tvojí poutě

 

Klukoviny začínají tam, kde před čtyřmi lety skončilo Fragile. Křehkost a hravost obou výstav byla a je dána povahou materiálu a jejich hravost podnítily jedinečné skutečnosti – tehdy narození mé neteře Lilly (Fragile) a v lednu 2015 mého synovce Filipa.

Když Oscar Wilde psal svého Filipa, prohlásil, že je daleko těžší o věci mluvit, než ji udělat. Udělat ji prý umí každá loutka, popsat ji dokáže pouze básník.

Napadlo mě tedy rozdělit výstavu na dvě části - na kumštýřskou, hmatatelnou, vnější, kterou představuje samotná výstava, a potom na vnitřní, duševní, básnickou, již prezentuje tato knížka. Je součástí výstavy a může si ji kdokoli zakoupit, popřípadě objednat; bude vyrobena výhradně na přání!

Esprit výstavy, jak už bylo výše naznačeno, naleznete v tomto almanachu, který by se mohl v pravou chvíli nabídnout bytosti, jež dospívá a dotazuje se... Zrcadlí se zde fragmenty textů a básní autorů, mnou osobně považovaných za výjimečné. Vše s myšlenkou na budoucí možný životní rozcestník mladého studenta Filipa!?

Anebo zůstane tento almanach jen další pošetilou hříčkou svého autora?!

Aleš Kauer

náhled knížky 1 náhled knížky 2 náhled knížky 3 náhled knížky 4

Vydalo nakladatelství Adolescent. Koncepce knížky a grafické zpracování Aleš Kauer. Vydáno nákladem 20 kusů.