Marie Feryna

OSA

2018, básnická sbírka

obálka knížky

Marii Ferynu sleduji se zájmem už delší dobu, nejprve z textů na Alarmu, z Deníku Referendum a z básnické sbírky Před setřením (Dauphin, 2016), vydané ještě pod jménem Jiří Feryna. Osobně jsme se poznali v Autonomním sociálním centru Klinika, kde se mi představila jako Marie. Po večeru společného čtení jsem si říkal, jak skvělé by bylo vydat jí sbírku. Důvodem byly básně, ale hned v závěsu její angažovanost - v případě Marie angažovanost celým jejím tělem.

Poezie OSA je výrazně queer hudební, respektive hudbou ovlivněná - citace a parafráze Perfume Genius (Hood, Queen), Arcade Fire (My Body Is A Cage) a Against me! (The Ocean). Snaží se držet reálného, emocemi výrazně ovlivněného světa. Kromě odkazů hudebních se ve sbírce vyskytují i odkazy literární (na experimentální tvorbu Věry Linhartové či sbírku Jana Škroba).

Knížka pojednává o přivykání a následných deziluzích, mapuje vývoj tělesný, duševní a genderově dysforický. Postava A X I S , vyskytující se v posledním oddílu sbírky OSA, se neidentifikuje s žádným pohlavím. Nepříslušnost k čemukoli a odloučenost od čehokoli jsou radikálními postoji poskytujícími prostor pro svobodu, hru a tvorbu.

Se sbírkou souvisí nově založený projekt Axis: www.marieferyna.tumblr.com

A. Kauer & M. Feryna guide; březen 2018

náhled knížky 1 náhled knížky 2 náhled knížky 3 náhled knížky 4

Marie Feryna
<<<

Jsem jestli nepíšu?
a omývej mě od chodidel
nevlastní genitál
promni a uchovej
zbav mě mých dětí

Neplodná dcera člověka
jste jeden kdo mě zradí

V rozpacích osaháš
s vyžehleným trikem
tělo až někam do řeči
polibky mozků potracená spása
načtrne linie:
píšu-li nejsem

A doslov
z podstaty vnější
je přežvýkaná hudba slov
co chutná po vanilce

Koncepce knížky a grafické zpracování Aleš Kauer, fotografické koláže Marie Feryna, písmo Kozuka Gothic, vydáno nákladem 100 kusů, svazek 23, Jihlava - Praha 2018, Cena 250,- Kč, ISBN 978-80-906677-3-0