Radek Štěpánek

EROZE

2018, básnická sbírka

obálka knížky

EROZE je proces rozrušování smyslů, překreslování mapy světa. Příčinou eroze jsou mechanické tlaky, stále více zesilovány činností člověka.

Eroze není ničivou, ale naopak tvůrčí silou. Je pokusem o sedimentaci všech vrstev příběhu v jediný okamžik.

„Čeká nás dlouhé bdění, / než se vyschlá pustina promění / v zemi tisíců potoků / a každý z nich / budeme muset překročit.“ Varování, které se dávno nekrčí mezi řádky! Popis procesu zmrtvýchvstání v roce 2018?

Deník, rozhovor, kázání i samomluva člověka, který není obviněn, ale jenž cítí vinu.

A. Kauer & R. Štěpánek; prosinec 2018

náhled knížky 1 náhled knížky 2 náhled knížky 3 náhled knížky 4

Radek Štěpánek
IV. Stvrzování smlouvy (fragment)

Trváme na svém, lpíme, dokud nepodlehneme,
sebemenší stopa nezůstane,
vír nás pohltil
a strach se rozplynul.
Zapomněním jsme se konečně rozpomněli.

Vstoupili jsme do zahrady,
kde je lidský čas stínem,
barevnou skvrnou bez vlastního tvaru,
kde veškeré konání pomíjí,
všechno už jednou bylo a přišlo znovu,
kde všechno je
a přijde zas.

Mluvíš o umění a nedokonalé přírodě,
ale i kdyby tvůj hlas dolétl až sem,
byl by i takhle těžký jen ptačím čiřikáním.
Tady člověk není mírou
a náš čas je jen naším údělem,
tady se mluví jazykem němých
a nejvíc vidí oči prvně otevřené,
protože nic z toho co jsme kdy řekli,
nic z toho co jsme kdy viděli,
nic z toho tady neplatí.

Koncepce knížky a grafické zpracování Aleš Kauer, písmo Kozuka Gothic, vydáno nákladem 50 kusů, svazek 24, Jihlava - Prachatice - Brno 2018, Cena 350,- Kč, ISBN 978-80-906677-3-0