Příprava a realizace prvního poetického večera


Vlastivědné muzeum Šumperk, 7. května 2007

Danuta Davidová (klavír), Aleš Kauer a Olga Kaštická (recitace)

Aleš Kauer a Olga Kaštická (recitace)

Danuta Davidová (klavír), Aleš Kauer a Olga Kaštická (recitace)

Aleš Kauer a Olga Kaštická (recitace)

Aleš Kauer a Olga Kaštická (recitace)