Čtení jmen
z transportu AV a AW

Občané (nejen) Jihlavy


Park Gustava Mahlera, na místě bývalé synagogy, 22. května 2017
foto Aleš Kauer a Zdeněk Stejskal

Transporty Av 18. května a Aw 22. května 1942 byla před 75 lety dovršena likvidace židovských obyvatel Jihlavska. Nejstaršímu bylo v době nástupu do transportu 94 let, nejmladšímu 2 měsíce. Holokaust je jednou z tragédií naší společné minulosti, kterou je třeba si stále připomínat. Nezapomenout je jediná cesta k naději, že opakování historie nedovolíme.

 

Chceme, aby zaznělo všech 1370 jmen, která před sedmdesáti lety představovala jen další položky v mašinerii nenávisti. Každé jméno znamená jeden lidský osud, jeden lidský život. Dnes vyjádříme vůli uchovat je v paměti pro další generace a předat tuto pomyslnou štafetu dál jako důležitý historický vzkaz a povinnost připomínat viny těch, kteří zločiny páchali, a odpovědnost těch, kteří jejich páchání dopustili.

 

Akce je otevřená veřejnosti, kdokoliv se k ní během dne může připojit a přečíst část seznamu. Každý bude vítán a každá minuta, kterou věnuje, pomůže nezapomenout. Začneme od 10:00 na místě vypálené židovské synagogy v parku Gustava Mahlera a číst budeme do vyčerpání všech jmen v seznamu. Předpokládaný konec v pozdním odpoledni.