ZRCADLENÍ 12/02/20/21

Aleš Kauer & Imaginists, Aitcher Clark & Tomáš Čada, Kino Peklo & Atrin Matuštík

Radio Punctum – Krásovka, Praha, 12. února 2021


foto z videa AK

0:01:20 – Fedor
1:14:30 – Aleš Kauer & Imaginists
2:00:00 – Aitcher Clark & Tomáš Čada
2:47:20 – Kino Peklo & Atrin Matuštík

Aleš Kauer & Imaginists

Aleš Kauer & Imaginists

Aleš Kauer & Imaginists

Aleš Kauer & Imaginists

Aleš Kauer & Imaginists

Aleš Kauer & Imaginists

Aleš Kauer & Imaginists

Aleš Kauer & Imaginists

Aleš Kauer & Imaginists

Aleš Kauer & Imaginists

Aitcher Clark & Tomáš Čada

Aitcher Clark & Tomáš Čada

Kino Peklo & Atrin Matuštík

Kino Peklo & Atrin Matuštík

Kino Peklo & Atrin Matuštík