Solární pnutí

Světlana Doryová, Aleš Kauer, Veru Hrtoňová, Richard L. Kramár, Kristína Bardyová, Kristína Piknová, prof. MuDr. Věra Čertíková Chábová PhD., Matěj Růžička (catering)


Revue Prostor, Kampus Hybernská, Praha, 9. května
foto Adriána Vančová