Jean-Xavier de Combeloup

(* 1938, Francie)

Básník a kreslíř pocházející ze staré aristokratické rodiny. Ve dvanácti letech, povzbuzován matkou, která byla sama umělecky založená, vytvořil své první skici a kresby. Později odešel do Itálie za vzděláním. Záhy se stal sběratelem, proměnil podkroví rodinného zámku v kabinet kuriozit, kde mimo jiné objevil i sbírku fotografií svého „velkého strýce“ barona von Gloedena z poutě do Taorminy, kterou podnikl na počátku dvacátého století.

Combeloupovy kresby jsou jedinečným uměleckým pohledem na krásu mladého muže. Jsou variacemi na eféba starověké tradice, intimními vizuálními deníky mladého milence, chlapce nepodléhajícího historickému času.

Aleš Kauer, červenec 2011