Iglau ungenau: Třetí světová

hudba - Aleš Kauer | báseň - Radek Malý | video - Aleš Kauer

Radek Malý

Až bude třetí světová
tak vrátím modrou knížku
S šípy a lukem
odejdu s plukem
bláznů a bazilišků

Až bude třetí světová
tak půjdu, vyzbrojen
prakem a bosý
do boje s bossy
před spásou spasit zemi

Až bude třetí světová
vzpomenu v poli na vás
Mé nagasaki
Má Hirošimo
Maria Panno...
                               Zdrávas