úvod       ado/les/cent

Aleš Kauer

Atrium

2009

   


Sbírkou Atrium představil šumperský básník, výtvarník a nakladatel Aleš Kauer druhou část své zamýšlené básnické trilogie, navazující na elegii Reliéf Atlantiku nesluší suchozemcům z roku 2007. Kauerova tvorba (jež původně nacházela formu v autorských knihách pohybujících se na rozhraní literárně-výtvarného experimentu) tak ve druhé sbírce začíná nabývat pevnějších obrysů, potvrzuje básnická východiska a naznačuje další možný vývoj.

Již druhou knihou plnou intimity, otevřené erotiky, lásky mužné a mužské se Kauer tematicky jasně zařadil do linie kuběnovsko-petrovské. Zejména s tvorbou pozdějšího Pavla Petra bychom u Kauera našli řadu paralel, v Atriu snad ještě o něco zřetelněji než ve sbírce předchozí.

Dan Jedlička      


    
   

   
Aleš Kauer
ATRIUM

K vydání připravil a podle grafického návrhu Aleše Kauera technicky realizoval Krištof Bohdan
Manipulované fotografie Aleš Kauer
Sazba písmen Antique Ancienne
Svazek 3
2009

ISBN 978-80-254-4075-9

UKÁZKA POEZIE >>>
   

 www.kauer.cz

© ZděS 2009