úvod       ado/les/cent

Glamour; květnová výstava pro Kateřinu

katalog 2012

   


   Milostná a erotická poezie nebo výtvarno mají v českém prostředí dlouhou tradici. Již na počátku 20. let minulého století byla pro nastupující uměleckou generaci, sdruženou v rámci Devětsilu, sexuální tématika velmi důležitá pro rozvíjení dalších uměleckých směrů, zejména surrealismu (a jeho freudovského „libida“), v jehož definici je erotika, sex i upřímnost přímo obsažena. Platformu pro uskutečňování vlastních „snů“ našel Jindřich Štýrský v prvním čísle své Erotické revue, jejíž přijetí a obliba samotné tvůrce vyděsila natolik, že řada přispívajících redaktorů se později od svého počinu distancovala: „Štýrský dodával zájemcům fotografické snímky blízké vyslovené pornografii, ale budiž konstatováno, že jejich kmenovými odběrateli byli především strážci společenské mravnosti - páteři a četníci. Ještě dnes ho vidím, jak upřímně se nad jejich seznamem se mnou smál.“1 Pozdější Edice 69 byla koncipována jako bibliofilský soukromý tisk, vydávaný v nákladu zhruba 200 výtisků, který „nesměl býti veřejně prodáván, ani vyložen, ani půjčován, ani jinak rozšiřován nebo zařazen do veřejných knihoven“.2

   Do Erotické revue přispívali Toyen, František Halas, Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert, Otokar Březina, Adolf Hoffmeister, Jaroslav Vrchlický, Jiří Voskovec, Jan Werich a řada dalších. Ze zahraničních autorů bylo možné číst otevřená erotická vyznání Arthura Rimbauda, Charlese Baudelaira, Paula Verlaina či ukázky z prózy André Bretona a Louise Aragona.

   Odhlédneme-li, zjistíme, že současnost ona témata milostná a erotická zprofanovala a zploštila do oplzlých a křiklavých domén reklam a všudypřítomné televizní a rozhlasové demence. Rád bych tedy tímto romantickým gestem navrátil milostnou a erotickou poezii (a to i ve výtvarné podobě) tam, kam přirozeně patří, tedy k jaru, k měsíci květnu, k máji, a třebaže to zní jako výplod snílka, nechal jsem vykvést slova z úst těch, kteří na to mají výsostné právo – tedy z úst současných básníků!

Aleš Kauer, duben 2012

1 Citace Karla Srpa

2 Citace dle Erotická revue III

 Knížky z nakladatelství Adolescent lze objednat na ado.les.cent@seznam.cz

 250,- Kč

   

Glamour; květnová výstava pro Kateřinu
(katalog)

kresba, grafická úprava, sazba a výroba  Aleš Kauer

vysázeno písmem
střešovické písmolijny - Antique Ancienne

vydáno nákladem 20 ks

 Jihlava 2012

 www.kauer.cz

© ZděS 2012