<<<  zpět na knížky

   

   

   

Jiří Kott

OVOCE NOČNÍ

básnická sbírka

cena 350,- Kč - objednávejte na ado.les.cent@seznam.cz

   

   

   

  

O okolnostech vzniku básní pro sbírku Ovoce noční se skvěle rozpovídal - v prologu i epilogu - jejich autor. Já bych rád přirovnal naše nepravidelná setkávání k jedinému roubu, z něhož jsme po poměrně dlouhé době sklidili ovoce, tedy již zmíněné Ovoce noční. 

S Mirkem Kováříkem se znám od začátků svých básnických pokusů, svých juvenilií! Nebo spíše jakéhosi vnímání poezie, k němuž se mi otevřely pomyslné dveře mimo jiné skrze desku Vladimíra Mišíka, Mirka Kováříka & ETC - Pár tónů, které přebývají (vydáno 1989, nahráno 1980). Později, při osobním setkání (a následném večeru, z něhož mi dodnes zní v uších Ginsberg v Mirkově podání), jsem dostal pozvání do pořadu Zelené peří, vysílané tehdy Českým rozhlasem 2 - Praha. Potkali jsme se pak ještě několikrát v Praze, Šumperku, Prostějově… A právě při jedné z návštěv jsem jako drobný dárek dostal papír s básněmi, pod nimiž byl podepsán Jiří Kott. Vzpomínám si na to proto, že Mirkovy básně signované jiným jménem ve mně vyvolaly zmatek. Vůbec mi tehdy nedocházelo, na pozadí rozkvětu svobody, že byla doba, kdy bylo možné na základě svých přirozených tužeb „vyprojektovat celou škálu podnětů k postihu“, jak píše v úvodu knížky sám autor.

Ptát se, proč nechal básník svoji imaginární postavu přežít do dnešní doby, je nasnadě. Nabízí se ovšem snadná odpověď! Knížka Ovoce noční chce být, a je dokladem své doby; doby, jež jakýkoli náznak jinakosti citů dovedla neadekvátně trestat. Pseudonym lze v současnosti chápat také jako dobové memento; člověk se musel skrývat nejen před světem, svými láskami, přáteli, rodinou, ale mnohdy i sám před sebou.

Aleš Kauer, březen 2014

 

Oficiální web autora: www.mirek-kovarik.kama.cz/

 

Jiří Kott

 

 

***

Dráždí mne pokora s jakou se rozednívá

v klenbách tvé touhy A přece dobře vím

Tvůj chléb už okoral a v jiných očích

už asi dávno nejsi tajemstvím

 

Co je v tvém pohledu že studí

lepkavou krásou lenivých údů převršen

Co nosíš v ramenou Co v hrudi 

Pod lavinami ňader tě popíná krutý sen 

 

Nenávidím tě obzore s hroznem

který ses pro mne z mlhy dálek vysekal

Máš sladkost v bobulích líbezně hebké hrany

a přece mezi námi leží nepřekročitelný kal 

 

Nenávidím tě ledové vinobraní snadná stříži

ač se mi nabízíš a mazlivě se blížíš 

a já se schyluji k té kalné řece a říkám Miluji 

jen tak proudu aby neslyšelo ani moje šeptem rozpálené tělo 

 

Jsem sám a to co zasily mé chamtivé naděje 

To je má touha do níž jsem jat a drcen

Proč proč jenom s největším násilím

od tebe musím odhánět své srdce 

 

Proč jenom v bahnech všeho tekutého

najdu tě perlo má ty na zapřenou něho

Proč v jednom jablku jež počlo červivět

dává mi nahlédnout do tváře celý svět

 

Odcházím odcházím z nečisté koupele

Odcházím po špičkách odcházím zbaběle

Ty ještě na konec a ještě po odchodu 

nabízíš ošatku těch orosených plodů

 

Odcházím váhavě Odcházím ke kříži

a do tvých kalných vln už jiný nahlíží 

 

 

Praha / 1953

 

"Knihy jsou schrány duchovních hostin, k nimž lze kdykoli přisednout"

několik otázek pro MIRKA KOVÁŘÍKA


 

existuje v hodnocení poezie, ale i obecně v umění, nějaká objektivita?

Pokud je kritika vyslovena nepředpojatě a s čitelným argumentačním arsenálem, pak ano!

zaznamenáváš ve svých básních prožité události? jsou pro tvé psaní vůbec důležité? nebo si "vystačíš" s vlastní fantazií?

Jsem především interpret poezie, začínal jsem v postadolescetním věku sice jako básník , ale záhy rozpoznal, že s daleko intenzívnějším prožitkem vstupuji do básní, které ve mně rezonují esencialitu vlastních prožitků a já je umím „rozžít“ jakoby ve stavu jejich zrodu. Interpret je spoluautor básně! K tomuto tvrzení jsem se nedopracoval snadno, ale pevně mu věřím!

hraje v tvojí tvorbě nějakou roli náhoda?

Volně pokračuji v odpovědi předchozího tázání: to, jak jsem se k oněm interpretovaným textům dopracoval, bylo u některých věcí náhody, ale jsou autoři, u nichž jsem si jistý, že se jim nešlo vyhnout - takovými byli pro mne Whitman nebo Lorca,z českých určitě Jiří Karásek ze Lvovic. Každý jinak:Whitman nabízí nové dimenze lidské pospolitosti, Lorca je strůjcem emotivních erupcí lyrických jinotajů, Karásek mne oslovil odvahou být jiný životním i literárním stylem v době, kdy se to zdaleka nenosilo…

je pro tvoje psaní důležitá hudba, výtvarné umění nebo jiný umělecký směr? a mají nějaký vliv na tvé psaní?

Virtuální realita pronikla v posledních dvou desetiletích do všeho a dala vzniku nové, často až nakažlivě inspirativní tvárlivosti. Stačí nahlédnout do databází bloggerů na internetu: v nich se myslím nejpřesvědčivěji obráží syntetické vidění, kde hudba, výtvarně transponovaná realita - od kreseb, fotografií až po videoklipy - často provází i poezii a překračuje žánrové normy, jak je znaly předchozí generace…

ke kterým sbírkám a básníkům se rád vracíš, co hudebního tě v poslední době zaujalo, popřípadě jaká výstava?

Za bezesných nocí si říkávám Ortena, Zahradníčka, Hraběte…To jsou mé majáky v moři paměti. Převalují se pod nimi vlny veršů, po kterých se přesouvám na mělčiny polobdění a pak do hlubin spánku. Dlouho jsem o téhle možnosti ipermanentní cesty k sobě skrze poezii netušil, dnes ji mám spolehlivě vyzkoušenu …
 
Co mne zaujalo v hudební doméně? Především stylový svět „drum and bass“ s nekonečnou možností samplování. Nikdy jsem netušil, jak „barevně“ může takhle hudba znít a zvukově se třpytit souzněním i disonancí , a se vším tím pak se vhroutit do lidského těla – tepu, dechu, chůze…

kniha jako artefakt. znamená to pro tebe něco?
 
Znamená pro mne všecko! Určitě to nejsou jenom napěchované police v mém bytě!. Knihy, které jsem si vybral a uznal za vhodné mít v doteku očí,cosi na způsob suvenýrů nasbíraných za zlých či lepších časů, ale především jistota nezapomenutelnosti, takové knihy jsou v pravém slova smyslu živoucí schrány duchovních hostin, k nimž lze kdykoli přisednout …

a virtuální kniha? jak se ti "listuje" v čtečce?

Nebudu asi první, kdo se nad stránkami čteček cítí zaskočen…Cosi podstatného jim chybí! Smyslovédoteky se zúžily na pouhý zrakový vjem, a to je pro mne – a vím, že nejenom pro mne! - žalostně málo… Věřím, že kniha dýchá, spoluprožívá se mnou i mé intimní chvíle a je kdykoli schopna otevřít se pro mne, aby ukojila můj hlad po pohlazení, byť „jenom“ písmeny…

 

   

Obálka a grafické zpracování Aleš Kauer    Použita písma Antique Ancienne a Candara    Vydáno nákladem 50 kusů    Počet stran 40    Svazek 15
Jihlava - Praha 2014
    cena 350,- Kč

 www.kauer.cz

© ZděS 2014