<<<  zpět na knížky

   

   

   

 

WAIL OF SILENCE

katalog 2014 - exprese / abstrakce / nefigurativní tendence

v y p r o d á n o !

   

   

   

   Výstavou nazvanou Wail of Silence /Nářek ticha/ jsem z pozice kurátora pojal jako přehlídku expresivně
laděných abstraktních nebo nefigurativních děl. Výběr autorů byl omezen na ty, které považuji v oboru za
výjimečné Radoslav Bigoš, Pavel Holas, Eliška Jakubíčková, Michal Ožibko,Sofie Švejdová a Pavel Vašíček.
Akce vznikla na popud Ivy Nyklesové a Romana Sedláka. Oslovili mne s nápadem na projekt, jenž by
pomohl jednak samotným umělcům, kteří se tak mohou prezentovat veřejnosti, ale především, aby upozornil
na katastrofu války na Ukrajině a prostřednictvím organizace Člověk v tísni by přispěl na pomoc lidem
postiženým konfliktem.
   A protože jsem sám částečně ukrajinského původu, neměl jsem důvod říci ne…

                                                                                                     
Michal Ožibko, kurátor výstavy

   

Vydalo nakladatelství Adolescent

Grafická úprava a sazba Michal Ožibko
vydáno nákladem 100 ks
51 stran
cena 200,- Kč

   

   

 www.kauer.cz

© ZděS 2013