<<<  zpět na knížky

   

   

   

Jiří Staněk

TYRO TRAKL

básnická sbírka

cena 350,- Kč - objednávejte na ado.les.cent@seznam.cz

   

 

 

 

 

GEORG & GEORG

Jiří Staněk mi na požádání odeslal bezmála dvou-centimetrový konvolut básní a v dopise dodal - dělej si s tím, co chceš. Důvěra, která sice potěší, ale paradoxně svazuje a nutí k obezřetnosti, a ještě větší zodpovědnosti. Knížku jsem tedy přijal „za svou“, nazval ji TYRO TRAKL a celkový vizuál jsem vystavěl na třech bodech: RUKOPISY - TRAKL - LÉKOPISY. Tři rozcestníky, které pokaždé jiným směrem dovedou k jedinému cíli, a tím je - dnes už heslo v české poezii - STANĚK.

RUKOPISY ztrácejí svoji původní a jedinečnou výtvarnou hodnotu. A není nutno být žádný ctitel „starých dobrých časů“, aby to přišlo líto. Artefakt v podobě ručně psaného dopisu je dnes už vzácností, i proto jsem s radostnou hravostí využil Jiřího rukopisné LÉKOPISY, rehabilitoval je a do knihy zakomponoval jako plnohodnotnou kresbu. A třebaže se v nich běžný člověk neorientuje, jsou zpestřením, mají jiskru zaklínadla, a navíc vycházejí z profese obou básníků.

Knížka TYRO TRAKL je průnikem dvou množin a vzá-jemnou imaginární symbiózou spřízněných básníků. Jiřího Staňka a Georga Trakla. Jejich průniky se stře-távají v čase jinošství, v povolání, v místopise (od Vídně přes Alpy až k Innsbrucku) a v mnoha dalších vnějších i vnitřních rovinách a pahorcích.

Epilog „Staňkovská trakliana: apatykář a jeho rod“ nenapsal nikdo menší a povolanější než Radek Malý.

Aleš Kauer; prosinec 2014

 

 

Jiří Staněk

BOUŘE NAD SALZBURGEM

 

Se prudce zatáhlo

Olověným nahoře-deklem

Těžce sedlinou na dně sudu

Budu muset zajistit okna

Protáhnout paže mezi kvetoucími

Muškáty tím na rtech růžem

Sestry malé když si ji vypůjčila

Z matčiny toaletky a přitáhnout

Křídla dřevěných okenic Víc

Asi není třeba na svíčku-hromničku

Už nevěří pan lékárník aby ji

V zásuvce psacího stolu vysunutím

Předvedl tyru kde ji hledat od

Alp-li blíží se baroko července

Abych se těšil naslouchání jak

Liják políčkuje kamennou dlažbu

Ulice se svažující dolů imitujíc

Potopu světa Lékárnu U Anděla

Na Noemovu archu do níž vehnáno

Je zvíře mne: dojemně tajemné

Za bouře křižující se nábožnými

Blesky přes vyschlá prsa věží

Kostelů nepřijde nikdo recept

Vyzvednout si a tak jsem vložen

Do osudí s údem svým jediným

Přítelem mohu co chci narcistně

Onanovat protože ani sestru

(Malou Gretl) naši ven nepustí

 

 

Jiří Staněk

VZTAHY?

 

Otec. Hm. Stvořitel můj.

Koupí mi břitvu abych nebyl

zevní zvíře, ale niterné.

A tak ráno po vyčištění si

zubů pár minut ztrácím

vytvářením pěny štětkou

z jezevčích chlupů v misce

s mýdlem. Rozvážné tahy.

Pravičkou. Jako když onanuju.

Hladký políbím matku.

Hadovitě, povinně než

odcházím k Andělovi.

Samozřejmě ji obdivuju.

Že donosila ségru Gretl.

Pro mne. Mnohem hezčí

dárek než tátova břitva.

 

A je to vždycky bitva,

mezi rodiči.

A mohla by to

být i láska,

mezi sourozenci...

 

Ó, krutá něho krve! --

 

 

"Vrh kostek vylučuje náhodu, ocitoval Hrací automat francouzského básníka."

několik otázek pro JIŘÍHO STAŇKA

 

 

existuje v hodnocení poezie, ale i obecně v umění nějaká objektivita?

Objektivita? M ě l a b y.

zaznamenáváš ve svých básních prožité události? jsou pro tvé psaní vůbec důležité? nebo si "vystačíš" s vlastní fantazií?

Nemůžeš zaznamenat nic jiného než realitu.

hraje v tvojí tvorbě nějakou roli náhoda?

Vrh kostek vylučuje náhodu, ocitoval Hrací automat francouzského básníka. Děje se vše záměrně? Existuje Velký vyhýbkař, který vede ruku a jehož jsem hlásnou troubou: Nevíme. Nikdy nebudeme vědět.

je pro tvoje psaní důležitá hudba, výtvarné umění nebo jiný umělecký směr? a mají nějaký vliv na tvé psaní?

Ale je hudba! (vykřikl Holan), takže nepochybně. S hudbou za prdelí lépe se píše. S hudbou: píše se jinak než bez ní. Hudba je vlnění, hudba je naladění, hudba je proud času. Hudba je rytmická i melodická. Jaký má vliv? Hm, viz výše.

ke kterým sbírkám a básníkům se rád vracíš, co hudebního tě v poslední době zaujalo, popřípadě jaká výstava?

Vracím?!! Tráva roste, potok přináší náplavy a jinoši scházející se na autobusovém nádraží se stále nenaučili odhazovat vajgly do koše. A je-li jiné roční období, padá listí nebo sníh. Jakožto předseda Okrašlovacího spolku stašského nemám čas na n á v r a t y. A je toho tolik, co jsem na gymplu nestihl, Tichý Don, třeba, je-li to ovšem n o v ý návrat. Tolik četba. V hudbě jsou návraty limitované tím, co nabízejí šuplíky (nabízejí toho dost), Alice Cooper, jako ilustrativní případ: Isn´t your mumm calling: Steven! Steven! Come home! (Trish Mc Kinnon: mumm). Stachy mají náves nebo náměstí?!! To neustále dilematicky řeším. Takže tady se rozhodně nic nevystavuje a ze Stach nikam nevyrážím, na spanilé jízdy. Výstava mne zaujala vlastních recyklátů, ovšem jenom proto, že ji zahajoval miláček Filip (rozuměj Typlt) a byl tak úžasný, že špendlík dopadnout bylo by slyšet.

kniha jako artefakt. znamená to pro tebe něco?
 
Kniha jako artefakt, asi široký pojem. Neb takový K o c m a n, skutečné artefakty. Bibliofilie: sepětí textu a grafiky, podepsané, číslované. V něčem takovém jsem jel, nakladatelství Salamandra, Ružomberok.
Nechat si knihu vyvázat anebo aspoň neuměle si na ni vyrobit osobně pouzdro. Někteří chtějí, aby čtenář ji i dnes svou činností energizoval, alespoň tak chápu, že Míla Topinka si nechal vyprodukovat nerozřezané exempláře.


a virtuální kniha? jak se ti "listuje" v čtečce?

Číňané vynalezli papír... kdy? Guttenberg knihtisk. A obojí DRŽÍ. Kolik s e t let?! Když jsem se narodil, neexistovaly MC kazety. Nevyráběji se. Diskety se objevily -- neužívají se. Zvoní hrana: komu? CD.
Taky si myslím, že drží-li se kniha na klíně, rozhodně neuvaří spermie jako vyzařování nějakého toho elektromagnetického vlnění (či kýho šlaka). Čtečka: nemám, nebudu mít, nesnáším!

 

 

Vydalo nakladatelství Adolescent. Koncepce knížky a grafické zpracování Aleš Kauer. Doslov Radek Malý. Písmo Antique Anciene a Consolas. Vydáno nákladem 50 kusů. Snazek 17. Jihlava - Stachy - Praha 2014.

 www.kauer.cz

© ZděS 2014