Weles - 72/73

Aleš Kauer - Deníkové a kresebné záznamy z Anglie