120 dnů sodomy

More worrying homophobic links to art centre arson

Na Ukrajině vychází mezinárodní antologie současné LGBT–literatury „120 dnů Sodomy“. Tento počin však doprovázejí homofobní útoky a žhářství!

V pátek 25. září se v Art-centru v Kyjevě konalo jednání nazvané „Propagace homosexuality nebo propagace svobody slova?“ Podstatou bylo poukázat na homofobní chování Ministerstva kultury, které zakázalo vydání antologie gay a lesbické literatury „120 dnů Sodomy“, vydané v nakladatelství Kritika. Kniha nabízí poezii třiceti současných autorek a autorů, kteří ve své tvorbě otevřeně reflektují lásku ke stejnému pohlaví. (V této sbírce jsou zastoupeni také dva čeští básníci - Pavel Petr a Aleš Kauer .)

Během tiskové konference Lvovského knižního fóra ke knize „120 dnů Sodomy“, kterou organizoval ředitel nakladatelství Kritika Andriy Mokrousov a editorky Iryna Šuvalova a Albina Pozdniakova, totiž napadla skupina pravicových extrémistů účastníky tohoto setkání a autory antologie. Akce sice skončila odsouzením násilnického chování, avšak následujícími slovy: „Svobodu nelze chápat jako otevřený prostor pro sexuální devianty. Podobné akce ve veřejných prostorách pokládáme za nepřijatelné. Skutečnost, že k tomu došlo v ukrajinském knihkupectví, pokládáme za politováníhodnou provokaci.“

Schvalování trestné činnosti a nesnášenlivosti – jako politikum - vzbuzuje obavy. Aktivní úsilí Národní odborné komise pro ochranu veřejného pořádku je nepředvídatelné a nepřijatelné, neboť v zákoně chybí ustanovení o ochraně veřejné mravnosti, které může v důsledku vyústit v znepokojující trend nesnášenlivosti a svévolného zasahování do lidských práv a svobod.

Halya Coynash, překlad a úprava Krištof Bohdan, říjen 2009