Nočňátko & smrtihlav

Aleši,

kniha už doputovala do mých rukou, díky. Je krásná a důstojná, Tvůj editorský výběr byl velmi dobrý. Mám říct, že opět?

Jednak ten titul jakoby doplňoval mozaiku s předchozími v adolescentu (zejména srovnávám s Mozetičem a Emo Bookem, ale i Brožem), a také je evidentní, že roháč má talent, který stojí za to dál sledovat.

S tím, jak člověk stárne a má víc načteno, vidí (u ostatních) chirurgické trhliny v práci s textem. Býval jsem přehnaně kritický, ale dnes chápu, že člověk se vyvíjí, a nedostatky nejenže již připouštím, ale dokonce se jimi ve vybraných dílech dávám drásat k uspokojení. Mám na mysli rozpory, jako je hned v první básni: „hořce žlutý křídla smrtihlava – i malé kapky matně odrážejí se na hnědavý kůži…“ Bije se tady hovorový jazyk prost sentimentality s výrazem malé kapky. Tam zkrátka měly být kapičky. Jak jsem ale řekl, odpouštím hned.

(…)

Tomáš Reiner, e-mail, 6. února 2012