Iglau - Schönberg?!

Březen, měsíc knihy! 21. březen - nejen den jara, ale i Den poezie! 20. březen 2015 - nejen úžasné zatmění Slunce, ale také úžasný počin šumperské Knihovny! Podvečer poezie - melodramatu, trojjediného umění hudby, slova a osobního kouzla, což podvečerem IGLAU UNGENAU nabídli Aleš Kauer (výtvarník, básník a hudebník) a Martin Dobíšek (herec a hudebník)! Přebít smuténku z mizivé účasti vnímavých posluchačů nelze, ale je příjemné veřejně poděkovat aktérům a paní Kamile Šeligové - organizátorce poetických večerů, a znovu připomenout slova Aleše Kauera, jimiž cituje Giulia Cacciniho (přelom 16. a 17. století): "Nejhlavnější součástí hudby je řeč, pak rytmus a teprve v poslední řadě tón, a nikoli opačně. Bez porumění slovu nelze pohnout citem!" Byla jsem toho součástí, a stránky www.kauer.cz jsou toho až fatálním důkazem...

Eva Pálková, Týden na severu; březen 2015