Krásný Večer pro Krásný Vrch

Dny evropského kulturního dědictví byly v Šumperku započaty již ve čtvrtek (8/9) zásluhou pořadatele - města Šumperk, a díky dvojímu triumvirátu! Pod hvězdnou oblohou se na svébytné střeše divadla sešla jen skupinka (bohužel) hostů, aby se v průběhu koncertu ujistili, že studenti tria Trocha klidu potvrzují svou patřičnost k působivému umění vlastních textů, vlastní hudby a osobitého projevu! Skvělý start! Večer graduje... Trojice mladých mužů z Jihlavy – Iglau ungenau!

Anotace předesílá „rhythm, poetry, peace, love“! Skutečnost je „zimomriavková“! Tak se vyjádřila jedna mladinká posluchačka-divačka, neboť velmi originální hudba (či zvukomalba) se vrývala, vbodávala a hladila zároveň, a propojení vlastní lyriky s texty šumperských básníků i s verši jiných výrazných českých a světových literátů, tedy sofistikovaně připravený celý program právě pro město Šumperk, nenechaly nikoho ani na chvíli v troše niterném klidu! To nebyl krásný večer, to byl Krásný Večer pro Krásný Vrch!

Eva Pálková, Kulturní život Šumperka, říjen 2016