Česká televize - Aleš Kauer: Vně mně sta

Stylizovaný portrét Aleše Kauera, českého básníka, vydavatele a výtvarníka.

>>> Česká televize - Queer