Petr Nagy – Prostě žádní Sýsové, Žáčkové etc. nejsme a být nechceme.Vychází svazek dopisů Mirka Kováříka adresovaných Svatavě Antošové

Mirek Kovářík – Malé pogo pro tebe (nakl. Adolescent 2022), psáno pro Český rozhlas 3 Vltava 8/2022

V malém nakladatelství Adolescent, provozovaném básníkem a výtvarníkem Alešem Kauerem, vyšla nedávno drobná, útlá knížka, vzhledem připomínající spíše bibliofilii a nesoucí název Malé pogo pro tebe. Šedesátistránkový svazek obsahuje dopisy již zesnulého literáta, herce a recitátora Mirka Kováříka, adresované v letech 1985–1993 básnířce a ještě donedávna redaktorce literárního časopisu Tvar Svatavě Antošové.

Za návratem k letité korespondenci a jejím vydáním stojí dozajista osobní vztah zúčastněných ke zmíněné ikonické postavě tuzemské básnické scény, od jejíhož odchodu letos na jaře uplynuly dva roky. Aleš Kauer ve svém nakladatelství vydal už v roce 2014 Kováříkovu sbírku Ovoce noční, publikovanou pod pseudonymem Jiří Kott. Adresátka dopisů Svatava Antošová, která přítomné listy sama uspořádala, zase patří mezi stovky autorů a autorek, kteří svého času prošli jeho kultovním poetickým pořadem Zelené peří, a nechyběla ani ve stejnojmenném básnickém almanachu z roku 1987.

Třebaže pisatele dopisů a jejich adresátku dělila celá generace – on již pár let předtím překročil padesátku, ona byla na prahu třicítky –, jejich dialog brzy přešel do intimnější roviny a vedle pracovních záležitostí spolu začali probírat rovněž své niterné pocity nebo vztahy. Oba ostatně byli součástí tehdejší gay a lesbické komunity, i když Mirek Kovářík, jak píše, nebyl v tomto směru přítelem spolkového sdružování. Z jeho slov také zaznívá rozčarování z porevolučních poměrů: „Je to krize se vším všudy, především krize charakterů,“ napsal před třiceti lety, v červenci roku 1992. A byla to právě poezie, co jej vedle přátel drželo i v této době nad vodou.

Knížka Malé pogo pro tebe představuje vítanou připomínku této nevšední osobnosti, po které nám kromě odkazu v podobě plejády dnes již etablovaných autorů a autorek zůstal také obsáhlý soubor textů nesoucí výmluvný titul Život… a poezie…?

Český rozhlas Vltava