GLAMOUR;
květnová výstava pro Kateřinu

performance Aleš Kauer, taneční suita pro dva Rolandy

katalog k výstavě vyšel v nakladatelství Adolescent


Galerie Na dně - Divadelní klub, Jihlava: 4.5. - 23.6.2012 (foto Miloš Havlíček)

AK

AK

AK a Michal Ožibko

AK

AK

AK

AKDEINSTALACE - 23.6.2012 (foto Zdeněk Stejskal)