Collectio coleopterorum

Ready made 2018, publikováno v Redway Magazine, vystaveno v Ukradené galerii v Děčíně 2018